Is het wel hoogsensitiviteit?
Veel mensen herkennen zichzelf of hun kind in het hoogsensitieve profiel. Ook mensen met AD(H)D of autisme zien veel van zichzelf terug in hooggevoeligheid. Dat is heel goed te begrijpen, want er is ook daadwerkelijk overlap aanwezig. Tegelijkertijd zijn er ook grote verschillen. Op deze pagina leg ik je in het kort uit wat de verschillen zijn en ga ik tevens in op hoogbegaafdheid en de eigenschap strong willed. Alle 4, autisme, AD(H)D, hoogbegaafdheid en strong willed, verdienen ze meer aandacht op mijn website dan ze nu krijgen, maar met deze pagina maak ik alvast een begin.
AD(H)D of HSP?
Mensen met AD(H)D herkennen zich soms sterk in de kenmerken van een HSP. Ook zou autisme erg op hoogsensitiviteit lijken. Wel handig om te weten hoe het zit. Hieronder daarom in het kort een uitleg.

  • Een actiezoekende HSP, die overprikkeld is, laat gedrag laat zien dat sterk lijkt op dat van een persoon met AD(H)D. Om de verschillen te zien kijk je naar hoe beiden in ontspannen toestand zijn. Zo is een persoon met AD(H)D doorgaans impulsief (ongeremd) en reageert zonder veel nadenken van te voren. Hij kan zich vaak niet goed organiseren, is onoplettend en soms ook hyperactief. Een HSP daarentegen is weloverwogen in zijn beslissingen, kan zich prima organiseren, is oplettend en niet hyperactief.
  • Bij mensen met autisme zien we problemen in de wederkerigheid in contact, problemen met de taal (bijvoorbeeld het letterlijk nemen van de taal) en is er sprake van een gebrekkig inlevingsvermogen. Dit zijn geen kenmerken die bij HSP horen.
  • Mensen met autisme en mensen met AD(H)D hebben vaak een prikkelverwerkingsstoornis. HSP merken meer en sensitiever op, maar hebben doorgaans geen prikkelverwerkingsstoornis.

light-bulb-4372786_640
Nieuwsgierig of jij of je kindhoogsensitief zijn?
?

Wil je weten of jij hoogsensitief bent?

?

Wil je weten of je kind hoogsensitief is?

Doe de bovenstaande tests en je weet snel het antwoord.
parenting-the-strong-willed-child1-1024x700
Hoogbegaafdheid en strong willed
Hoe zit het met hoogbegaafdheid en HSP? En als je strong willed bent, ben je dan automatisch HSP?

  • Hoogbegaafde personen zijn vaak hoogsensitief. 71% van de HSP zou hoogsensitief zijn. Ze lijken sterk op de prikkelzoekende HSP, alleen de hoge intelligentie zou bij deze HSP niet aanwezig zijn.
  • Onder de HSP lijkt ongeveer 10% hoogbegaafd te zijn en onder de prikkelzoekende HSP ligt dit percentage iets hoger. Mogelijk ligt het hoger dan tot nu toe wordt verondersteld. Meer onderzoek is nodig.
  • Strong willed is een eigenschap die een mens kan hebben, maar is geen onderdeel van de sensatiezoeker en ook geen onderdeel van de rustzekende HSP. Het kan echter wel voorkomen dat een HSP de combinatie met een sterke wil heeft. Een sterke wil zie je geregeld terug bij hoogbegaafde personen en bij de prikkelzoekende HSP. Meer onderzoek naar de combinatie HSP en strong willed is wenselijk. Voor meer informatie over hoogsenstieve kinderen met een strong will klik hier.