Wat is hoogsensitiviteit?

Hoogsensitiviteit is een eigenschap, een temperament, die bij ongeveer 1 op de 5 mensen voorkomt. Mensen met dit temperament reageren afwachtender op nieuwe situaties dan de meeste andere mensen. Hoogsensitiviteit wordt ook gezien bij dieren. Ook bij dieren reageert 20% afwachtend op nieuwe situaties. Dit wijst erop dat hoogsensitiviteit er altijd al is geweest en ook nodig is voor de overleving. Er worden twee verschillende types hoogsensitieve personen onderscheiden. Op deze pagina lees je er meer over.

De hoogsensitieve rustzoeker

Ongeveer 70% van de hoogsensitieve mensen (HSP) worden ook wel hoogsensitieve rustzoekers genoemd. Als jij of jouw kind tot deze groep behoort dan ben je vast en zeker iemand die eerst denkt en dan pas tot actie over gaat. Je vindt het belangrijk om het goed te doen, zeker ook voor anderen en je denkt net zo lang na tot je zeker weet dat wat je gaat doen goed is. Zolang er nog onzekerheid is houd jij je op de achtergrond en vermijd je risico’s. Je merkt meer prikkels op in je omgeving dan niet-HSP, evenals sociale- en emotionele signalen. Waarschijnlijk ben je introvert. Dit wil zeggen dat je nieuwe energie opdoet in een rustige, bekende omgeving. Wat we ook weten is dat als de omgeving steunend is dat HSP hier meer van profiteren dan niet-HSP. Is de omgeving niet steunend en bijvoorbeeld onveilig dan hebben ze hier helaas meer last van dan niet-HSP. Overprikkeling kan een gevolg zijn bij HSP. Het is dan ook belangrijk om op tijd rust te nemen en goed te weten hoe je om kan gaan met die zaken die jou of jou als HSP (te) sterk prikkelen.
  • Reageert geremd op nieuwe situaties.
  • Probeert situaties te overzien en consequenties van te voren in te schatten.
  • Laat op in een rustige omgeving.
  • Kan zich sterk in anderen inleven.
  • Merkt meer signalen op uit de (sociale) omgeving dan niet-HSP.
  • Wil het goed doen (voor anderen).
  • Profiteert meer van een steunende omgeving dan niet-HSP.
  • Kan overprikkeld raken.
  • Ervaart doorgaans meer stress bij nieuwe situaties en heeft meer last van onrustige en onveilige omgevingen dan niet-HSP.

Nieuwsgierig of jij of je kind hoogsensitief zijn?

Ongeveer 70% van de hoogsensitieve mensen (HSP) worden ook wel hoogsensitieve rustzoekers genoemd. Als jij of jouw kind tot deze groep behoort dan ben je vast en zeker iemand die eerst denkt en dan pas tot actie over gaat. Je vindt het belangrijk om het goed te doen, zeker ook voor anderen en je denkt net zo lang na tot je zeker weet dat wat je gaat doen goed is. Zolang er nog onzekerheid is houd jij je op de achtergrond en vermijd je risico’s. Je merkt meer prikkels op in je omgeving dan niet-HSP, evenals sociale- en emotionele signalen. Waarschijnlijk ben je introvert. Dit wil zeggen dat je nieuwe energie opdoet in een rustige, bekende omgeving. Wat we ook weten is dat als de omgeving steunend is dat HSP hier meer van profiteren dan niet-HSP. Is de omgeving niet steunend en bijvoorbeeld onveilig dan hebben ze hier helaas meer last van dan niet-HSP. Overprikkeling kan een gevolg zijn bij HSP. Het is dan ook belangrijk om op tijd rust te nemen en goed te weten hoe je om kan gaan met die zaken die jou of jou als HSP (te) sterk prikkelen.

hspinformatie-demakserbloem
Ga naar buiten

Hoogsensitieve prikkelzoeker

Naast de voornamelijk introverte rustzoekende HSP zijn er ook HSP die juist de actie opzoeken. Dit betreft ongeveer 30% van de HSP. Waar een rustzoekende HSP niet overgaat tot actie tot alles duidelijk is, zal een actiezoekende HSP dit wel doen. Want de nieuwe ervaring lonkt en risico’s worden sneller aanvaard. Deze groep HSP zoekt naar nieuwe ervaringen, naar verandering en vernieuwing en heeft de neiging zich snel te vervelen. Hoewel er vaak geschreven wordt dat deze groep extravert is blijkt uit recent onderzoek van Klaaysen dat maar liefst 60%  van deze groep hoogsensitieven zich meer herkent in introvertie dan in extravertie. Je ziet dat ze zowel de eigenschap sensatie zoeken hebben als de eigenschap hoogsensitiviteit. Dus er is wel degelijk sprake van diepgaande verwerking en het goed willen doen voor de ander, evenals het vele opmerken. Tegelijkertijd is er dus ook die behoefte aan vernieuwing en verandering. Overprikkeling, maar zeker ook onderprikkeling ligt bij deze groep dan ook op de loer. Klik hier voor meer informatie over het hoogsensitieve kind dat prikkels zoekt.

Coaching helpt

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat hoogsensitieve personen sterk profiteren van steunende interventies als coaching. Hun omgevingsgevoeligheid in combinatie met het goed willen doen, de zelfreflectie en het diepe verwerken van informatie maakt HSP heel ontvankelijk voor coaching en therapie.
Schrijf je in of plan een kennismakingsgesprek via de afspraak planner.