Ben je hoogsensitief? Test het hier!

Binnen een paar minuten weet je of je hoogsensitief bent 🙌

Ben ik hoogsensitief?

Aan de hand van 42 vragen wordt jouw gevoeligheid voor fysieke en emotionele prikkels en jouw gevoeligheid voor prikkels in nieuwe en sociale situaties gemeten.

Daarnaast wordt gecheckt in hoeverre je bij jezelf een intense manier van verwerken van informatie herkent.

Na het invullen van de test krijg je de uitslag, en meer informatie toegestuurd per mail.

Let op: de test geeft slechts een indicatie van jouw hoogsensitiviteit en is geen sluitend bewijs van het al dan niet hoogsensitief zijn.

Om het zeker te weten kan je het beste jouw resultaten bespreken met een HSP-professional.

Ook sluit de uitslag van deze test niet uit dat er eventuele andere eigenschappen of diagnoses een rol spelen.

Informatie over de HSP-test

Een hoge score op deze test kan een reden zijn om aan te nemen dat je hoogsensitief bent. Tegelijkertijd kun je ook vooral scoren op bijvoorbeeld fysieke en sociale prikkels waardoor je hoog scoort.

Om echt te kunnen spreken van hoogsensitiviteit is het veel bepalender dat er sprake is van een diepgaande verwerking van prikkels en van emotionele gevoeligheid.

Als er geen diepgaande verwerking is dan kunnen we niet spreken van hoogsensitiviteit.

Ook de emotionele intelligentie is van belang omdat deze gaat over het grote inlevingsvermogen dat hoogsensitieve personen hebben.

Diepgaande verwerking en emotionele gevoeligheid

Zowel de emotionele gevoeligheid als de diepgaande verwerking zijn 2 aspecten die bepalend zijn of er sprake is van hoogsensitiviteit bij een persoon. Ik licht ze graag kort toe.

Iemand die informatie diepgaand verwerkt stelt vaak veel vragen, denkt na over leven en komt soms wijs over. Het is iemand die veel nadenkt, over wat is geweest en over wat gaat komen.

Daarbij zien we vaak dat er onzekerheid is over het eigen kunnen en over wie ze zelf zijn. Hij wil het goed doen en laat soms faalangstig en perfectionistisch gedrag zien.

Emotionele gevoeligheid

Dit gaat over het grote inlevingsvermogen dat HSP hebben.

Een hoogsensitief persoon trekt zich doorgaans het leed van anderen aan, merkt hoe het met anderen is, past zich makkelijk aan en is gevoelig voor de wensen en verwachtingen van anderen.

Ook zie je geregeld dat HSP meer dan het tastbare kunnen waarnemen.

Houd je mailbox in de gaten voor de uitslag van de test, en check ook je spam.

Spreek je snel!