Wat betekent
hoogsensitiviteit?

Lees er hier meer over.

Hoewel de bekendheid over hoogsensitiviteit toeneemt is er helaas ook nog steeds verwarring omtrent deze eigenschap. Zo lijkt het gedrag van een overprikkelde prikkelzoekende HSP bijvoorbeeld sterk op het gedrag van een persoon met AD(H)D. En er zijn nog wel meer aspecten aan hoogsensitiviteit die tot verwarring kunnen leiden. Ik wil hier graag opheldering in brengen. Op deze pagina vind je daarom belangrijke basisinformatie over hoogsensitiviteit. Voor uitgebreide informatie over dit onderwerp en voor testen om te kijken of jij of je kind hoogsensitief zijn kun je doorklikken naar de desbetreffende pagina’s.

Informatie over hoogsensitiviteit

Als je hoogsensitief bent dan wil dit zeggen dat je nadenkt voordat je in actie komt. Ook merk je meer op in je omgeving. Maar wat houdt het nog meer in?

Hoogsensitief? Test jezelf!

Heb jij het vermoeden dat je hoogsensitief bent en wil je hier meer duidelijkheid over? Doe de test en je weet meer.

High Sensation Seeker? Doe de test!

Ongeveer 30% van de mensen die hoogsensitief zijn herkennen zich in het beeld van de sensatiezoeker.

Hoogsensitief? Test je kind!

Heb jij het vermoeden dat jouw kind misschien wel hoogsensitief is en wil je hier meer duidelijkheid over? Doe dan de test en je weet meer!

HSP-HSS test voor kinderen.

Niet alle hoogsensitieve kinderen zijn rustzoekers en kijken de kat uit de boom. Sommge hebben juist nieuwe ervaringen nodig. Klik hier voor de test.

HSP in relatie tot autisme, AD(H)D, hoogbegaafdheid en strong willed.

Hoogsensiviteit heeft kenmerken die ook worden herkend door mensen met bijvoorbeeld AD(H)D. Ook hoogbegaafdheid heeft veel overlap.

Hoogsensitief: basisinformatie

Hoogsensitiviteit is een eigenschap die bij ongeveer 20% van de bevolking voorkomt. Omdat hoogsensitiviteit verankerd zit in de genen en daarmee onveranderbaar is noemen we het een temperament. Als je dit temperament hebt dan ben je in hoge mate gevoelig voor de prikkels in en om je heen. Essentieel is ook dat je deze prikkels diepgaand verwerkt en er sterk op reageert. Je wil het graag goed doen en je kan je goed in anderen inleven. Mensen die hoogsensitief zijn noemen we hoogsensitieve personen en worden afgekort als HSP en als HSK als het kinderen betreft. Er worden 2 typen HSP en HSP onderscheiden: de rustzoeker en de prikkelzoeker. Meer weten over de rustzoeker of de prikkelzoeker?
highly-sensitive-person (1)
hoogsensitief kind

Weinig zelfvertrouwen en lage eigenwaarde.

Hoewel de eigenschap hoogsensitiviteit veel mooie kwaliteiten met zich mee brengt, zoals je kunnen aanpassen en weloverwogen beslissingen nemen, lopen veel HSP tegen problemen aan. Ze ontwikkelen bijvoorbeeld faalangst, perfectionisme, zelfkritiek of zijn moe en overprikkeld. De basis voor deze problemen is vaak weinig zelfvertrouwen en een lage eigenwaarde. Dat juist HSP dit vaak hebben kan op verschillende manieren verklaard worden. Een ervan is dat HSP zich van nature richten op de ander. Ze zien wat de ander nodig heeft en vinden die ander vaak belangrijker dan zichzelf. Omdat ze bang zijn om het fout te doen denken ze al gauw iets niet te kunnen en niet belangrijk te zijn. Gelukkig reageren HSP goed op coaching. Ze hebben namelijk meer profijt van een ondersteunende interventie, zoals coaching, dan niet-HSP. Dit komt dan weer doordat ze weloverwogen te werk gaan, reflecteren op hun gedag en het graag goed doen. Als jij jezelf of je kind in bovenstaande beeld van een HSP herkent kan coaching dus zeker de overweging waard zijn.