Heb jij het vermoeden dat je hoogsensitief bent
en wil je hier meer duidelijkheid over?

Vul hiernaast de HSP-vragenlijst in en krijg inzicht in jouw (hoog)sensitiviteit. Aan de hand van 42 vragen wordt jouw gevoeligheid voor fysieke en emotionele prikkels en jouw gevoeligheid voor prikkels in nieuwe en sociale situaties gemeten. Daarnaast wordt bevraagd in hoeverre je bij jezelf een intense manier van verwerken van informatie herkent. Na het invullen van de test krijg je direct de uitslag.

Let op: de test geeft slechts een indicatie van jouw hoogsensitiviteit en is geen sluitend bewijs van het al dan niet hoogsensitief zijn. Om het zeker te weten kan je het beste jouw resultaten bespreken met een HSP-professional. Ook sluit de uitslag van deze test niet uit dat er eventuele andere eigenschappen of diagnoses een rol spelen.

Er is ook een HSP-test speciaal voor kinderen, die noem ik de HSK-test. HSK staat voor hoog sensitief kind. Daarnaast kun je ook testen of je een high sensation seeker (HSS) bent. Er is een HSP/HSS-test voor volwassenen en een voor kinderen. Klik hieronder op de buttons om de testen in te vullen.

writing-923882_1920
Informatie over de HSP-test
Na het invullen van de test krijg je een score en deze zegt dan iets over jouw hoogsensitiviteit. Een hoge score op deze test kan een reden zijn om aan te nemen dat je hoogsensitief bent. Tegelijkertijd kun je ook vooral scoren op bijvoorbeeld fysieke en sociale prikkels waardoor je hoog scoort. Om echt te kunnen spreken van hoogsensitiviteit is het veel bepalender dat er sprake is van een diepgaande verwerking van prikkels en van emotionele gevoeligheid. Als er geen diepgaande verwerking is dan kunnen we niet spreken van hoogsensitiviteit. Ook de emotionele intelligentie is van belang omdat deze gaat over het grote inlevingsvermogen dat hoogsensitieve personen hebben.

De vragenlijst waar ik gebruik van maak is de checklist die Esther Bergsma heeft ontwikkeld. Ik vind dit een goede vragenlijst, omdat hier alle aspecten van hoogsensitiviteit in worden meegenomen. De originele vragenlijst van Elaine Aron dekt niet alle aspecten, vandaar dat ik afwijk van de originele HSP-vragenlijst.

Diepgaande verwerking en emotionele gevoeligheid

Zowel de emotionele gevoeligheid als de diepgaande verwerking zijn 2 aspecten die bepalend zijn of er sprake is van hoogsensitiviteit bij een persoon. Ik licht ze graag kort toe.

Diepgaande verwerking

Iemand die informatie diepgaand verwerkt stelt vaak veel vragen, denkt na over leven en komt soms wijs over. Het is iemand die veel nadenkt, over wat is geweest en over wat gaat komen. Daarbij zien we vaak dat er onzekerheid is over het eigen kunnen en over wie ze zelf zijn. Hij wil het goed doen en laat soms faalangstig en perfectionistisch gedrag zien.

Emotionele gevoeligheid

Dit gaat over het grote inlevingsvermogen dat HSP hebben. Een hoogsensitief persoon trekt zich doorgaans het leed van anderen aan, merkt hoe het met anderen is, past zich makkelijk aan en is gevoelig voor de wensen en verwachtingen van anderen. Ook zie je geregeld dat HSP meer dan het tastbare kunnen waarnemen.

Emotioneel denken
Meer over hoogsensitiviteit?
Elaine N. Aron, een Amerikaans psychologe, ontdekte in 1996 dat hoogsensitiviteit een eigenschap is die bij ongeveer 15 tot 20% van de mensen voorkomt. Haar onderzoek laat zien dat hoogsensitiviteit alles te maken heeft met een verhoogde tot extreme gevoeligheid voor wat er om je heen en in jezelf gebeurt. Mensen met deze eigenschap krijgen vaak te horen dat ze (te) gevoelig zijn.