De Maskerbloem is een expert op het gebied van coaching voor volwassenen.
Een coachingstraject levert je veel op. Vaak meer dan waar je voor komt. Het is echter nooit op voorhand precies aan te geven wat de voordelen voor jou zullen zijn. Om je een idee te geven heb ik een overzicht gemaakt van wat anderen veelal leren tijdens een coachingstraject.
Een coachingstraject helpt jou:

 • Te ontdekken wat “gevoelig zijn” inhoudt en wat het voor jou betekent
 • Te ontdekken hoeveel stress je op je bord hebt en wat dit betekent voor je energie niveau en je gedrag en je gevoelens.
 • Beter om te gaan met (periodes van) stress
 • Zicht te krijgen op wat je wilt en verlangt
 • Zicht te krijgen op die gedachten, gevoelens en patronen die jou weerhouden je verlangens te realiseren
 • Gedachten, gevoelens en patronen op te merken en te doorbreken.
 • Inzicht te krijgen in de afweermechanismen die je gebruikt
 • Kritisch te kijken naar de normen die er heersen en de ideaalbeelden die we nastreven
 • Betere manieren te vinden in het omgaan met de lastige kanten van jouw hooggevoeligheid
 • In te zien dat jouw gevoeligheid van grote waarde is in groepen en teams
 • Te ontdekken waarom het fijn is voor anderen om jou als vriend(in), man/vrouw of zoon/dochter te hebben
 • Inzicht te krijgen in jouw belangrijkste kwaliteiten en deze verder te ontwikkelen
 • Trots en tevreden te worden
 • Sociaal weerbaarder te worden

Photoshoots
Waarom kiezen voorde Maskerbloem?
1.

Je krijgt een ervaren
en toegewijde coach

2.

Expertise op het gebied van hoogsensitiviteit

3.

Combinatie Westerse en Oosterse aanpakken

4.

Je krijgt meer zelfvertrouwen en zelfkennis

Leren genieten is het motto!