Heb jij een hoogsensitief kind? Doe de test
Heb jij het vermoeden dat jouw kind misschien wel hoogsensitief is en wil je hier meer duidelijkheid over?
HSP-test voor volwassenen door Elaine Aron

De hoogsensitief test kind van Elaine N. Aron, grondlegster van het begrip hoogsensitiviteit, kan hierbij goed helpen. Het LiHSK, Landelijk instelling voor Hoogsensitieve Kinderen heeft ook omschreven hoe een hoogsensitief kind te herkennen is.

Als uit de test van Aron en/of uit de hoogsensitief test van het LiHSK blijkt dat je vermoeden wordt bevestigd dat je een hoogsensitief kind hebt, dan wil je wellicht meer over dit onderwerp te weten komen of handvatten krijgen om jouw kind te leren omgaan met haar/zijn bijzondere eigenschap.

Ja, Ik geef mijn kind op voor individuele coaching

HSP-nieuws

Tips en informatie over hoogsensitiviteit en de praktijk. Iedere 4-6 weken via de mail!

Hoe heb je ons gevonden?

Liever persoonlijk contact?

handen_bloem_los.png

Maskerbloemlaan 3
3452 BA Utrecht

&

Lester Youngpad 2
3543 GJ Utrecht

handen_bloem_los

06 – 4209 9618

ElaineAron
Is jouw kind hoogsensitief? Test het hier!
Deze test is ontwikkeld door psychologe en wetenschapster Elaine Aron, grondlegster van het begrip HSP (Highly Sensitive Person). Deze geldt wereldwijd als een valide en betrouwbare test om het concept hooggevoeligheid te meten. Beantwoord de vragen met ”Ja” als deze enigszins opgaat of gedurende een langere periode in het verleden opging. Antwoord met ‘Nee” als het niet speciaal of helemaal niet opgaat voor je kind. (Bron test: Psychologe Elaine Aron)

Elaine Aron HSP-kind test

Mijn gevoelige kind:

 1. Schrikt snel
 2. Heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes die prikken op de huid
 3. Houdt over het algemeen niet van grote verrassingen
 4. Leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van een strenge straf
 5. Lijkt gedachten te kunnen lezen
 6. Gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd
 7. Ruikt elk vreemd geurtje
 8. Een scherpzinnig gevoel voor humor
 9. Lijkt zeer intuïtief
 10. Is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag
 11. Heeft moeite met grote veranderingen
 12. Wil zich verkleden als zijn/haar kleren nat of zanderig zijn geworden
 13. Stelt veel (waarom) vragen
 14. Is een perfectionist
 15. Heeft oog voor het verdriet van anderen
 16. Houdt meer van rustige spelletjes
 17. Stelt diepzinnige, beschouwende vragen
 18. Is zeer gevoelig voor pijn
 19. Kan slecht tegen een luidruchtige omgeving
 20. Heeft oog voor detail (iets op andere plek, verandering aan iemands uiterlijk e.d.)
 21. Kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te klimmen
 22. Presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn
 23. Beleeft de dingen intensief

Heb jij een hoogsensitief kind: de evaluatie van de test
Tel nu het aantal keren dat je de vragen met ‘Ja’ hebt beantwoord bij elkaar op.

0-12 punten

Je hebt waarschijnlijk geen HSK (Hoog Sensitief Kind), hoewel dat niet met 100% zekerheid te zeggen is. Als er bijvoorbeeld twee items heel erg waar zijn voor jou, kan het zijn dat je kind alsnog hoogsensitief is.

13-23 punten

Je kind is zeer waarschijnlijk hoogsensitief (HSK). Hij/zij is gevoeliger voor nuance verschillen (merkt meer op) dan de meeste andere kinderen.

Test LiHSK kinderen

De test volgens het Landelijk Instituut Hoogsenstieve Kinderen (LiHSK)
het LiHSK hanteert de volgende test, zonder voorbij te gaan aan het werk van Elaine N. Aron. Onderstaande kenmerken zijn tot stand gekomen op basis van jarenlange ervaring en terugkoppeling van hoogsensitieve kinderen en hun ouders. Het LiHSK hanteert de volgende kenmerken, onderverdeeld in vier categorieën:

 1. Lichamelijk: het fysieke lichaam, inclusief de zintuigen
 2. Emotioneel: gevoelens, omgang met anderen
 3. Mentaal: denken, leren, informatieverwerking
 4. Spiritueel: besef van een zingevende context, eventueel vallend buiten de grenzen van het direct waarneembare

De kenmerken staan in relatie tot elkaar en hebben betekenis in hun onderlinge samenhang. In een kind moeten kenmerken van alle categorieën herkenbaar zijn wil je kunnen spreken van hoogsensitiviteit.

Hoogsensitief kind: kenmerken op lichamelijk gebied:

 • Veel zien, kleine veranderingen waarnemen
 • Graag ‘langs de kant’ staan om te observeren
 • Scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel ‘hard’ noemen
 • Geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals een natte mouw of labeltjes in kleding
 • Intens reageren op lichamelijke pijn
 • Subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden
 • Gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ noemen

Hoogsensitief kind: kenmerken op emotioneel gebied:

 • Aanvoelen van stemmingen en emoties
 • Zich snel zorgen maken
 • Toetrekken naar kinderen die enigszins buiten ‘de groep’ vallen
 • Behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen
 • Moeite hebben met veranderende omstandigheden
 • De kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen
 • Tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen
 • Inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen
 • Niet van verrassingen houden
 • Op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie
 • Niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan

Hoogsensitief kind: kenmerken op mentaal gebied:

 • Een goed geheugen hebben
 • Voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken
 • Snel van de ene gedachte naar de andere associëren
 • Diepzinnige vragen stellen
 • Eindeloos willen weten ‘waarom’
 • Beter zijn in taal dan in rekenen
 • Een goed gevoel voor vreemde talen hebben
 • Kennis op school niet letterlijk willen/kunnen reproduceren, maar liever creatief toepassen
 • Moeite hebben met structureren en organiseren
 • Een hekel hebben aan oefenen en herhalen

Hoogsensitief kind: kenmerken op spiritueel gebied:

 • Eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen
 • Vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn
 • Zeer hechten aan de waarheid
 • Gericht zijn op liefde, harmonie en vrede
 • Diep nadenken over levensvragen
 • Sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren)
 • Blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen
 • Wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen

High Sensitive Sensation Seeker HSS
Is jouw kind in tegenstelling tot 70% van de hoogsensitieve kinderen, die als beschouwend rustig zijn te typeren, eerder zeer actief en ondernemend? Zoekt jouw kind steeds prikkels op: drukte, gevaar en lijkt het dan onvermoeibaar? Grote kans dat jouw kind een HSS-kind is: een hoogsensitieve sensatie zoeker.

Ja, Ik geef mijn kind op voor individuele coaching

HSP-nieuws

Tips en informatie over hoogsensitiviteit en de praktijk. Iedere 4-6 weken via de mail!

Hoe heb je ons gevonden?

Liever persoonlijk contact?

handen_bloem_los.png

Maskerbloemlaan 3
3452 BA Utrecht

&

Lester Youngpad 2
3543 GJ Utrecht

handen_bloem_los

06 – 4209 9618

Meer over hoogsensitiviteit?
Elaine N. Aron, een Amerikaans psychologe, ontdekte in 1996 dat hoogsensitiviteit een eigenschap is die bij ongeveer 15 tot 20% van de mensen voorkomt. Haar onderzoek laat zien dat hoogsensitiviteit alles te maken heeft met een verhoogde tot extreme gevoeligheid voor wat er om je heen en in jezelf gebeurt. Mensen met deze eigenschap krijgen vaak te horen dat ze (te) gevoelig zijn.